Jacek Wieteska

 • Absolwent 2-letniego Studium Psychoterapii i Socjoterapii i Dzieci i młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
 • Absolwent 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Absolwent psychologii na USWPS w Sopocie. Moduły specjalizacyjne: Psychologia kliniczna i Interwencja kryzysowa.
 • Absolwent Seksuologii Klinicznej przy USWPS w Sopocie.
 • Absolwent Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie.
 • Absolwent Studium Psychologii Sądowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
 • Absolwent studiów podyplomowych – Psycholog Transportu na Uniwersytecie Gdańskim.
 • Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Psychologia Kliniczna.
 • Praktykę odbyłem na oddziale psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, także w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie oraz Schronisko dla kobiet oraz matek z dziećmi Specjalistyczno-Opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego „Płonia”.
 • Uczestnik 2 roku Szkoły Terapii Seksuologicznej w Warszawie.
 • Pracuję pod superwizją prof. Z. Lwa-Starowicza.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
 • Aktualnie w trakcie certyfikacji.

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności natury psychicznej lub/i seksuologicznej. Obszar świadczonych przez mnie usług to: diagnoza, terapia i psychoedukacja. Spotkania mogą mieć charakter indywidualny, partnerski czy rodzinny. Chcąc utrzymać zarówno jakość jak i poziom kwalifikacji, uczestniczę w licznych szkoleniach, warsztatach, a także konferencjach naukowych, związanych z tematyką psychologiczną oraz seksuologiczną. Zawsze w pracy terapeutycznej kieruję się etyką zawodu, a ponieważ tematy dotyczące seksualności są szczególnie wrażliwe, zapewniam życzliwość, bezstronność, akceptację oraz dyskrecję i poufność, które są podstawą kanonu pracy psychologa – seksuologa.