mgr Barbara Uhle-Szabałowska

  • absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego –  Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, ukończone całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii, zakończone otrzymaniem Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego
  • absolwentka  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, ukończone  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego
  • absolwentka kursu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
  • absolwentka  kursu podstawowego i zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach- Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
  • absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie „Niebieska Linia” – szkolenie dotyczące pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;
  • absolwentka  CMPPP, ukończony I i II stopień kursu doskonalącego dla rodziców : „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”,

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą, pedagogiem oraz socjoterapeutą. Posiadam bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno w kontakcie indywidualnym  jak i grupowym z osobami dorosłymi i młodzieżą.  Zajmuję się także terapią par i pomagam osobom przeżywającym kryzys w związku.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując jako psychoterapeuta w Wojskowej Specjalistycznej Przychodnii Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej i – Poradni Zdrowia Psychicznego w Stargardzie Szczecińskim. Pracowałam także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie oraz uczestnicząc w stażach w I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz II Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, a także w praktyce prywatnej.Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów podwyższających kompetencje rodzicielskie ( „Szkoła dla Rodziców” oraz „Szkoła dla Rodziców- Rodzeństwo bez Rywalizacji” ), warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów psychoedukacyjnych oraz socjoterapii.

Należę do Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pozostaję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów z ww. Towarzystw, a także regularnie uczestniczę w organizowanych przez nie szkoleniach i konferencjach.