mgr Dorota Klepadło

  • absolwentka 4 letniego kursu  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu.
  • absolwentką  podyplomowego kursu z zakresu arteterapii prowadzonego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.
  • absolwentka kursów dotyczących m.in. terapii lęku w ujęciu systemowym, diagnozy psychologicznej, zarządzania konfliktem, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, twórczego rozwiązywania problemów, skutecznego wspierania rodziny wychowującej dziecko z FAS/FASD.
  • członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

Jestem psychoterapeutą, pedagogiem ,artterapeutą oraz certyfikowanym mediatorem .Zajmuję się terapią indywidualną,  terapią par oraz terapią  rodzinną. Pracuję terapeutycznie z młodzieżą oraz dziećmi.

Warsztat pracy psychoterapeutycznej rozwijałam pracując  w SPS ZOZ Zdroje – Szczecin na oddziałach psychiatrycznych. Moje doświadczenia  obejmują pracę z pacjentami  borykającymi się  z zaburzeniami  depresyjnymi o różnym podłożu,  depresją popsychotyczną, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami adaptacyjnymi, schizofrenią, oraz  zaburzeniami  lękowymi.

W swojej praktyce psychoterapeutycznej profesjonalnie pomagam osobom które, borykają się z problemami małżeńskimi lub rodzinnymi, mają za sobą rozstanie lub utratę bliskiej osoby z którymi nie potrafią się pogodzić, zmagają się z bólem psychicznym związanym z ciężkim, traumatycznym przeżyciem, odczuwają nieuzasadniony smutek lub lęk, mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, z nieznanych przyczyn boją się podejmować codziennych czynności ,nisko oceniają wartość swoją i tego co robią. Pomoc terapeutyczną oferuję  także osobom odczuwającym  bezsens codziennego życia, oraz tym,  którzy  mają poczucie braku kontroli nad swoim życiem. Pracuję także z rodzicami, którzy  chcą lepiej radzić sobie z trudami wychowania dziecka lub borykają się ze specyficznymi problemami wychowawczymi.  Pomoc terapeutyczną otrzymają także osoby doświadczające  mobbingu oraz dyskryminacji.

Kieruję się zasadą, że terapia systemowa jest jak ponowne napisanie książki na swój temat albo wprowadzenie zmian do scenariusza filmu, w którym jesteśmy głównym bohaterem. Klient jako autor niedokończonej smutnej książki, scenariusza, udaje się po nowe doświadczenia i wyjaśnienia do gabinetu psychoterapeuty i  zmienia dotychczasową opowieść o sobie.  W pracy terapeutycznej, szczególną uwagę zwracam na relację .Korzystam także z narzędzi  innych nurtów takich jak: terapia behawioralno – poznawcza, ericksonowska czy  humanistyczna. Systematycznie superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.