mgr Katarzyna Zavishenets

Mgr Katarzyna Zavizhenets, psycholog i psychoterapeutka Gestalt, specjalistka Sandplay Therapy- analitycznej terapii piaskiem. Absolwentka szkoleń min. „Klasyczna Jungowska terapia piaskiem” oraz „Cud piaskowy”, szkolenia te pozwalają na prowadzenie profesjonalnej terapii w piaskownicy. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe opierają się na pracy psychologa dziecięcego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Od dawna wiadomo, jak zajmujące, uspokajające, kreatywne i nie stawiające żadnych ograniczeń są dla dziecka zabawy w piasku. 

Na tej samej zasadzie stosuje się w dzisiejszych czasach terapię w  piaskownicy jako uniwersalną  i kreatywną metodę w pracy z dziećmi i młodzieżą . Terapia w piaskownicy  (Sandplay Therapy) może stanowić   narzędzie diagnostyczne, może być także samodzielną metodą leczenia.

Z pomocą terapii w piasku można rozwiązywać następujące problemy:

  • złe sny, koszmary;
  • napady złości, kapryśność;
  • problemy logopedyczne (opóźnienie rozwoju mowy, jąkanie);
  • nieśmiałość, zwątpienia;
  • agresja, niepokój;
  • zaburzenia wydalania np. moczenie nocne, encopresis;
  • obawy przed szkołą i przedszkolem;
  • częsta płaczliwość (bez powodu).

Terapia w piasku polega na budowaniu świata w mikro skali. Ów miniaturowy świat pozwala zobaczyć świat wewnętrznych przeżyć  dziecka czy nastolatka, odzwierciedla jego psychikę. Pacjent zachęcany jest do nieskrępowanego, spontanicznego wyboru scenerii. Terapia polega na wielokrotnych próbach dziecka tworzenia „obrazów” za pomocą piasku i zabawek, a potem ich niszczenia – tworzenia nowych – niszczenia – w efekcie czego,  znika strach przed popełnieniem błędów, niepewność i wątpliwości, co do swojej osoby, a w miejsce tych emocji natychmiast pojawia się świadomość tego, że wszystko może się skończyć, a zamiast starego, rozpocznie się nowe. Dla dziecka oznacza to, wzrost poczucia bezpieczeństwa , poczucia, że nie ma czego bać się w życiu, że można eksplorować rzeczywistość, podejmować próby i budować swój świat.

Terapia w piaskownicy – jest środkiem rozwiązywania konfliktów i przeniesieniem uczuć, które dziecko może wyrazić za pomocą piasku i zrobić to, co chce.

Dla dziecka jest to możliwość skupienia uwagi na szczegółach, by móc stworzyć swój niepowtarzalny „świat” w piaskownicy.

Sesja trwa 50 minut, w terapii piaskiem wykorzystuje się płaski pojemnik o wymiarach 50 na 70 cm, pomalowany wewnątrz na niebiesko, wypełniony piaskiem. W terapii wykorzystuje się figurki symbolizujące różne elementy  rzeczywistości, między innymi figurki ludzi, zwierząt, roślin, przedmioty codziennego użytku, czy symbole religijne. Dziecko używa różnych figurek,  potem psychoterapeuta przeprowadza rozmowę na temat ustawionej sceny, bada skojarzenia, wszystko to umożliwia interpretację, rozumienie świata przeżyć dziecka i daje możliwość terapii zaburzeń.

Korzenie terapii wywodzą się z terapii analitycznej C.G.Junga., terapia powstała w latach dwudziestych XX wieku, jej twórczynią jest Dora Kallf , szwajcarska terapeutka, studentka C.G.Junga. W Polsce pierwsze szkolenia w zakresie Terapii w Piaskownicy odbyły się  w roku 2001 w ramach seminariów kursu Psychologii Analitycznej, w Warszawie i w Krakowie.