mgr Małgorzata Skorupa

  • terapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
  • absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
  • absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
  • w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie – szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
  • autorka artykułów z zakresu psychologii oraz rozwoju osobistego publikowanych m. in. w serwisach „Zdrowie.gazeta.pl”, „Weekend.gazeta.pl” i „edziecko.pl”
  • staż w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
  • praktyki doszkalające w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie oraz praktyki w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • współudział w projekcie badawczym „Motywacja autonomiczna jako predykator zmiany zachowań ryzykownych w prewencji wtórnej” finansowanym przez MNiSW nr N106107736 i realizowanym na Oddziałach Kardiologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – badanie roli czynników psychologicznych w zmianie nawyków żywieniowych
  • praca pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu integracyjnym. Oznacza to, że metody dostosowuję indywidualnie do osoby i jej potrzeb. Zajmuję się również pomocą psychologiczną, wspieraniem w kryzysowych sytuacjach oraz wspieraniem rozwoju.

Pomagam osobom, które cierpią z powodu trudności osobistych, niskiego poczucia własnej wartości, problemów w relacjach z innymi, strat, tj. rozstania i żałoba, a także lęku, wstydu, poczucia winy, złości. Pracuję z osobami z zaburzeniami depresyjnymi, nerwicami, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości.

Bardzo ważne w pracy psychologa jest dla mnie empatyczne podejście do drugiego człowieka. Wiem, że podjęcie pracy terapeutycznej może budzić tak nadzieję, jak i różnorodne obawy. Ze swojej strony staram się zapewnić w gabinecie atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.

Zapraszam serdecznie!