mgr Marta Jabłońska

  • psychoterapeuta psychodynamiczny – absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • doświadczenie w psychoterapii indywidualnej z osobami dorosłymi
  • wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w tym w prowadzeniu m.in. grup socjoterapeutycznych)
  • członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
  • praca pod stałą superwizją superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne
  • staż odbyty w SPS ZOZ „Zdroje” na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic

Jestem psychoterapeutą i pracuję w nurcie psychodynamicznym wywodzącym się z klasycznej psychoanalizy. Pracuję terapeutycznie z osobami z obniżonym nastrojem, poczuciem nieadekwatności, stanami lekowymi, wzmożonym napięciem i stresem. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi poczucia niezrozumienia, borykającymi się z trudnościami w relacjach, niestabilnymi emocjami, trudnościami ze snem, zdrowiem, czy kłopotami wychowawczymi.

W relacji z pacjentem w atmosferze szacunku i zaufania w nieoceniający sposób pomagam w zrozumieniu wewnętrznego, subiektywnie doświadczanego świata uczuć, myśli, skojarzeń, wspomnień oraz zachowań. Praca terapeutyczna pozwala na rozpoznanie wpływu wewnętrznego świata przeżyć na obecne problemy osoby będącej w relacji terapeutycznej i pomaga wykorzystać możliwości zmiany, jakie pacjent posiada.