mgr Sylwia Skibska

  • absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
  • psychoterapeuta psychodynamiczny – absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
  • praca pod stałą superwizją superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne
  • dotychczas pełnione funkcje: psycholog w SPS ZOZ Zdroje
  • staże odbyte: na Oddziale Dziennym Leczenia Chorób Afektywnych i Zaburzeń Lękowych w Katedrze i Klinice Psychiatrii PAM; w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ; na I Oddziale Leczenia Nerwic w Centrum Psychiatrycznym; na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SPS ZOZ Zdroje.
  • doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą

Zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży z problemami społecznymi (w relacjach w rodzinie, szkole, wśród rówieśników), emocjonalnymi (poważne problemy emocjonalne, depresja młodzieńcza) oraz z objawami zaburzeń (ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywania, zaburzenia lękowe).Prowadzę także konsultacje psychologiczne odnośnie problemów rozwojowych (kłopoty ze snem, trening czystości, trudności z samodzielnością itp.).