Skip to main content

Cele i wartości

Cele i wartości naszego zespołu skupiają się wokół poprawy funkcjonowania, uporządkowania i holistycznego myślenia o problemie osoby potrzebującej wsparcia, a także promowania najwyższych standardów etycznych w sferze ochrony życia psychicznego. Traktujemy wszystkich pacjentów z jednakowym szacunkiem. Ważna jest dla nas dbałość i zrozumienie problemów pacjenta oraz poszanowanie jego systemu wartości. Wykorzystując oprócz psychoterapii, warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych, prowadzimy działalność psychoedukacyjną dotyczącą promocji życia psychicznego oraz szeroko rozumianych umiejętności interpersonalnych.

Nasi pacjenci korzystają z pomocy doświadczonych psychologów klinicznych, psychoterapeutów (także specjalistów uzależnień), lekarzy psychiatrów i socjoterapeutów. Praca terapeutyczna odbywa się zgodnie z najnowszymi ustaleniami w tej dziedzinie.

W gabinecie obowiązuje Kodeks Etyczno -Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

POZNAJ KODEKS