Skip to main content

Oferta szkoleń

Nasze szkolenia składają się z elementów, które można dowolnie komponować, tak aby uzyskać model zapewniający najlepsze dostosowanie do potrzeb naszych klientów.

 • zachowania asertywne
 • budowanie kontaktu interpersonalnego
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • zapobieganie i radzenie sobie z konfliktami w pracy
 • konstruktywne wyrażanie emocji
 • komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna rozwiązywanie konfliktów
 • motywacja do pracy
 • trening twórczego myślenia
 • terytorium i przestrzeń osobista
 • fałszowanie komunikatów ? jak rozpoznać kłamcę?
 • specyfika rozmowy telefonicznej- techniki wykonywania rozmów telefonicznych
 • sztuka aktywnego słuchania
 • trudne rozmowy ? trudny klient
 • formy manipulacji i antidotum na nie
 • feedback ? rola informacji zwrotnej w kontaktach z innymi pracownikami
 • motywowanie
 • techniki redukcji stresu
 • zwiększanie efektywności pracy
 • organizacja czasu
 • sztuka odpoczywania ? relaksacja

Przeprowadzamy ewaluację każdego z naszych projektów. Wydajemy certyfikaty ukończenia szkolenia oraz zapewniamy wyczerpujące materiały szkoleniowe. W przypadku szkoleń wyjazdowych organizujemy dodatkowe happeningi.