Skip to main content

mgr Tomasz Żak

  • absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • absolwent studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo ? behawioralnym, Szkoła Psychoterapii Crescentia w Warszawie;
  • członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej;
  • pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  • doświadczenie: Starszy psycholog w oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Goleniowie. Prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej, edukacja seksualna, trening zastępowania agresji, praca terapeutyczna z osobami dokonującymi samouszkodzeń, psychoedukacja z zakresu radzenia sobie ze stresem, psychorelaksacja, diagnoza i opiniowanie psychologiczne oraz seksuologiczne.

Jestem psychologiem, seksuologiem, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo ? behawioralnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, doświadczających kryzysu życiowego, problemów emocjonalnych, trudności w sferze seksualnej, zaburzeń psychicznych, depresji, lęku. Pracuję z osobami z zaniżoną samooceną, mającymi trudności w relacjach z ludźmi. Prowadzę terapię osób borykających się z problemem uzależnienia od seksu/pornografii.