Skip to main content

mgr Michalina Bondarczuk

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia, specjalność kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku kognitywistyka( nauka o procesach poznawczych człowieka) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Absolwentka studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Psychoterapeuta systemowy  po ukończeniu kursu dla zaawansowanych  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, będącego modułem w procesie zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • W trakcie psychodynamicznej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanej przez ośrodek  Regeneracja w Warszawie, będącego całościowym szkoleniem  w procesie Certyfikacji Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Absolwentka rocznego kursu Kliniczne ABC psychoterapii par i małżeństw, organizowanego przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii.
 • Ukończone szkolenie psychoterapii osób dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym, organizowane przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii.
 • Ukończone szkolenie z pracy z zaburzeniami nerwicowymi, organizowane przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii.
 • Ukończony warsztat z terapii lęku, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
 • Pracuję pod stałą superwizją.
 • Uczestniczę w cyklach spotkań Doświadczeń Własnych, dbając o mój własny rozwój.

 

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką, posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami przeżywającymi trudności oraz różnego  rodzaju cierpienia. Często jest to związane z długotrwałym obniżeniem nastroju,  niską samooceną i poczuciem braku akceptacji i sensu, doświadczaniem trudności w relacjach i w budowaniu  związków, problemami emocjonalnymi, uporczywym poczuciem niespełnienia, zagubienia, złości, lęku, smutku.

Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą oraz młodymi dorosłymi i pojawiającymi się trudnościami adaptacyjnymi, lękiem społecznym, zaburzeniami nastroju, samookaleczeniami, zachowaniami autodestrukcyjnymi,  problemami w budowaniu i utrzymywaniu relacji, trudnościami wynikającymi z zaburzeń rozwojowych, a także w sytuacjach kryzysowych i konfliktów rodzinnych i w środowisku szkolnym. 

Konsultuje psychologicznie również młodsze dzieci i ich rodziny, gdy pojawiają się trudności wychowawcze, wątpliwości w zakresie prawidłowego rozwoju, zachowania lub wystąpienia w najbliższym otoczeniu dziecka trudnej dla niego sytuacji ( rozwód rodziców, śmierć, choroba, pojawienie się rodzeństwa, bycie ofiarą lub świadkiem przestepstwa, trudności adaptacyjne w szkole/przedszkolu i inne) 

Zapraszam też do pracy psychoterapeutycznej pary będące w kryzysie, mające problemy z komunikacją, eskalacją  negatywnych emocji i budowaniem wzajemnej bliskości. Także indywidualne dorosłe soby, które doświadczają silnego, długotrwałego  stresu w związku z sytuacją domową lub  zawodową, utraciły bliską osobę, przeżywają trudności ze względu na swoją przeszłości czy doświadczają objawów psychosomatycznych. 

Pierwsze 2-3 spotkania zawsze mają charakter konsultacji. W przypadku osób niepełnoletnich zawsze potrzebna jest obecność opiekunów na co najmniej dwóch spotkaniach konsultacyjnych.