Skip to main content

mgr Kamil Bondarczuk

  • Absolwent studiów na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna i resocjalizacja WSKiZ w Poznaniu.
  • Absolwent studiów na kierunku pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka katedra psychopatologii dziecka UAM w Poznaniu.
  • Psychoterapeuta systemowy po podstawowym kursie terapii systemowej Wielkopolski Towarzystwo Terapii Systemowej.
  • Specjalista Psychoterapii Uzależnień CARE BROK Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Uzależnień w Broku.
  • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia Programu Ograniczenia Picia zgodnie z Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Szkolenia w wykorzystaniu Narzędzia M-CHAT-R/F do monitorowania rozwoju dziecka w kierunku Autism Spectrum Disorder.
  • Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
  • Członek Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień STU.
  • Praca pod stałą superwizją superwizora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Staż zawodowy SPS ZOZ ,,Zdroje? Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu ul. Żołnierska 55 w Szczecinie.

W pracy z drugim człowiekiem wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta oraz pedagog. Od kilkunastu lat spotykam się w swojej pracy z problemami całych rodzin: dorosłych oraz dzieci i młodzieży w tym również osób niepełnosprawnych. W psychoterapii koncentruje się na motywowaniu pacjenta do zmiany, pracuję w oparciu o programy terapii integrujące rożne nurty psychoterapeutyczne. Od kilku lat wykorzystuję w pracy wiedzę z obrębu psychoterapii systemowej. Swój warsztat pracy mam pod stałą superwizją kliniczną superwizora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jako specjalista psychoterapii uzależnień w pracy z pacjentem uzależnionym oraz współuzależnionym prowadzę kontakt zarówno indywidualny jak i grupowy.

W swojej ofercie psychoterapii uzależnień prowadzę pacjentów indywidualnych, krótkoterminową terapię par oraz Program Ograniczania Picia zgodnie z zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.