Skip to main content

dr Alicja Hess-Leońska

  • absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
  • absolwentka dwuletniego Kursu Hipnozy Terapeutycznej w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą w Krakowie
  • członek Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą
  • certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii w Polskim Instytucie Hipnozy i Terapii Transpersonalnych w Warszawie
  • członek Polskiego Instytutu Hipnozy i Terapii Transpersonalnych
  • członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
  • Dotychczas pełnione funkcje: od 1999 roku adiunkt Zakładu Socjologii Zdrowia i Zachowań Prozdrowotnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Socjologii Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
  • Staż odbyty na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Afektywnych w Pomorskiej Akademii Medycznej

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, doktorem nauk humanistycznych, posiadam wykształcenie w nurcie psychodynamicznym wywodzącym się z psychoanalizy Zygmunta Freuda. Pracuję w sposób zindywidualizowany integrując kilka konwencji psychoterapeutycznych. Wykorzystuję w swojej pracy cenne narzędzie w psychoterapii jakim jest hipnoza terapeutyczna. Zajmuję się diagnozą, pomocą psychologiczną, interwencjami kryzysowymi oraz psychoterapią. Pracuję między innymi z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresji, obniżonego nastroju czy przeżywającymi kryzys życiowy. Pomagam także osobom cierpiącym z powodu nieśmiałości, obniżonej samooceny, poczucia osamotnienia i pustki w życiu, osobom które doświadczyły traumy i trudności życiowych, przeżywającymi silne emocje. W pracy terapeutycznej kieruje się empatią i dążę do zbudowania relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Przykładam wagę do koncentracji na mocnych stronach i zasobach osób z którymi pracuję, dzięki którym zyskują siłę do przezwyciężania doświadczanych trudności. Regularnie superwizuję swoją praktykę terapeutyczną.
Jako wieloletni wykładowca akademicki, posiadam bogate doświadczenie w pracy trenerskiej i grupowej. Poza pracą w indywidualnym kontakcie, prowadzę także szkolenia psychologiczne i warsztaty rozwoju osobistego.