Skip to main content

mgr Justyna Lewandowska

  • absolwentka Studiów Magisterskich, Specjalność Psychologia Kliniczna na WSFiZ w Warszawie,
  • absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w CTPB w Warszawie,
  • absolwentka dwuletnich Studiów Podyplomowych z Zakresu Psychologii Klinicznej na APS w Warszawie,
  • członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
  • studentka czwartego roku Specjalizacji z Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych Osób Dorosłych na APS w Warszawie, rekomendowanym przez Ministerstwo Zdrowia,
  • dotychczas pełnione funkcje: psycholog, psychoterapeuta na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w  Mazowieckim  Szpitalu Wojewódzkim Drewnica; psycholog w Fundacji ?Dzieci ulicy? w Ząbkach; psychoterapeuta Centrum Via Vita w Ząbkach,
  • odbyte staże: Oddział Całodobowy Psychiatryczny Mazowieckie Centrum Psychiatrii; Poradnia Zdrowia Psychicznego Mazowieckie Centrum Psychiatrii;  Instytut Kardiologii Warszawa-Anin;  Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPK nr 2 PUM w Szczecinie; Oddział Neurologiczny pod Oddziałem Udarowym Szpital Powiatowy w Wołominie; Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP w Warszawie; aktualnie Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SPSZOZ ?Zdroje? w Szczecinie.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Zajmuję się indywidualną pracą z pacjentem, psychoedukacją i zajęciami grupowymi. Współprowadzę  grupę wsparcia dla rodziców osób z przebytym epizodem psychotycznym. Prowadzę grupę wsparcia dla osób z CHAD. Cyklicznie prowadzę dwuletnie grupy terapeutyczne dla osób z CHAD. Prowadzę także interwencje kryzysowe. Posiadam dziesięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej.