Skip to main content

Metody szkoleniowe

Korzystamy z różnorodnych metod szkoleniowych, które pozwalają uzyskać wysoki poziom przyswajalności nowych wiadomości. Układamy program tak, aby zapewnić uczestnikom jak największą ilość ćwiczeń pozwalających na trenowanie nabytej wiedzy. Korzystamy z technik audiowizualnych, które uatrakcyjniają nasze szkolenia. Szczególny nacisk kładziemy na ćwiczeniowy tryb szkolenia, który pozwala w unikalny sposób przetwarzać wiedzę merytoryczną w konkretne działania społeczne. Grupy ćwiczeniowe nie przekraczają 20 osób, co pozwala na indywidualne podejście do każdej osoby.
Uczestnik naszego szkolenia nabywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności.
W trybie tym łączymy następujące metody:

A ? ćwiczenia integrujące;
B ? ćwiczenia grupowe i indywidualne;
C ? testy, kwestionariusze;
D ? dyskusje;
E ? prezentacje, demonstracje, obserwacja;
F ? wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi;