Skip to main content

Czy psycholog jest mi potrzebny

Konsultacyjne spotkanie z psychologiem, pozwala określić na czym polega pomoc psychologiczna i czego dokładnie można oczekiwać przychodząc do gabinetu psychologa.

Porada psychologiczna to dialog pozwalający określić  zakres pomocy dotyczący omawianego tematu –  ma charakter doraźny. Korzystając z  poradnictwa psychologicznego pacjent otrzymuje wsparcie oraz pomoc dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, bądź trudnych emocjonalnie. Dzięki wskazówkom psychologa, otrzymuje narzędzia pozwalające na przetrwanie w doświadczeniu kryzysu lub znalezienie rozwiązań w sytuacjach stanowiących wyzwanie. Po konsultacji z psychologiem pacjent ma możliwość odszukania korzyści i sensu w podejmowanych decyzjach. Przedmiotem poradnictwa jest ukierunkowanie na czynniki zewnętrzne, wpływające na stan psychiczny oraz związane z nim emocje, nie dotyczy ono natomiast głębokiej analizy i poszukiwania genezy  problemu. Poradnictwo psychologiczne zatem jest korzystnym narzędziem w radzeniu sobie z sytuacją kryzysu lub trudności emocjonalnych dotyczących określonej płaszczyzny życia.

Psychoterapia może być doskonałym narzędziem do pracy z problemami emocjonalnymi o głębszym podłożu i charakterze. Opiera się na długotrwałej relacji psychoterapeutycznej pacjenta i terapeuty, a jej celem jest poprawienie funkcjonowania pacjenta, jego samopoczucia, uzyskani własnej podmiotowości i autonomii. Relacja terapeutyczna zapewnia bezpieczną przestrzeń, w której pacjent jest przyjmowany, zaopiekowany i  kontenerowany. Czasem proces terapeutyczny dotyczy też trudniejszych emocji takich jak np. smutek, złość, lęk czy wstyd – ponieważ dotyka głębszych tematów – mimo wszystko wejście w to doświadczenie ma charakter odbarczający. Wgląd ten daje możliwość głębszego samopoznania, nawiązania relacji ze sobą, a co za tym idzie poprawienia i urealnienia samooceny własnej.
Psychoterapia polega na wglądzie emocjonalnym, poznawczym, co pozwala na przepracowanie tematów  wymagających uwagi.