mgr Hanna Załuska

  • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna, Uniwersytet Szczeciński
  • Absolwentka podyplomowych studiów na kierunku Psychologia Transportu, Uniwersytet Warszawski
  • Ukończyłam 2 rok szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym, Uniwersytet SWPS w Poznaniu (szkolenie posiadające rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej), obecnie w trakcie dalszego szkolenia prowadzącego do certyfikacji.
  • Obecnie pracuje jako psycholog, psychoterapeuta w Dziennym Domu „Senior+”
  • Ukończyłam staż na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym  w SPS ZOZ „ZDROJE”
  • Ukończyłam staż w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych im. Edmunda Wojtyły w Szczecinie
  • Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami pamięci, które zdobyłam w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Pamięci „Euromedis” w Szczecinie
  • Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Jestem dyplomowanym psychologiem, ukończyłam 2 rok szkoły terapii poznawczo-behawioralnej, jestem obecnie psychoterapeutką w trakcie certyfikacji.

Pomagam osobom z zaburzeniami afektywnymi (depresje, zaburzenia dwubiegunowe, manie) , zaburzeniami lękowymi takimi jak: ataki paniki, fobie, fobia społeczna ale też zaburzeniami odżywiania.

Zajmuje się również sytuacjami kryzysowymi oraz problemami w relacjach.

Wciąż doszkalam się z najnowszych metod terapii poznawczo-behawioralnych tzw. „Trzeciej fali” i stosuje je w mojej praktyce. Są to najnowsze sposoby pracy terapeutycznej, których skuteczność została potwierdzona badaniami np. Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Terapia Schematów.

Chętnie pracuje również z wykorzystaniem technik treningu uważności „mindfulness”.

Nie szczędzę wysiłku by znaleźć jak najlepszą metodę pracy indywidualnie dostosowaną do klienta.

Prowadzę również terapię i spotkania on-line. Zapraszam na pierwszą sesję!