Skip to main content

mgr Hanna Załuska

  • Certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 1307)
  • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna, Uniwersytet Szczeciński
  • Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (szkolenie posiadające rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
  • Ukończyłam staż na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w SPS ZOZ ?ZDROJE?
  • Ukończyłam staż w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych im. Edmunda Wojtyły w Szczecinie
  • Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa
    Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Jestem dyplomowanym psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną.
Pomagam osobom z zaburzeniami afektywnymi (depresja, zaburzenie dwubiegunowe, mania), ,
zaburzeniami lękowymi (takimi jak: ataki paniki, fobie, fobia społeczna, uogólnione zaburzenie lękowe), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, PTSD.
Zajmuje się również sytuacjami kryzysowymi oraz problemami w relacjach. Wciąż doszkalam się z najnowszych metod terapii poznawczo-behawioralnych tzw. ?Trzeciej fali? i stosuje je w mojej praktyce. Są to najnowsze sposoby pracy terapeutycznej, których skuteczność została potwierdzona badaniami np. Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Terapia Schematów. Chętnie pracuje również z wykorzystaniem technik treningu uważności ?mindfulness?. Nie szczędzę wysiłku by znaleźć jak najlepszą metodę pracy indywidualnie dostosowaną do klienta. Prowadzę również terapię i spotkania on-line.
Zapraszam na pierwszą sesję