Skip to main content

mgr Dominika Cyzio

 • absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna na Uniwersytecie Szczecińskim i Universitat de Vic w Hiszpanii
 • ukończyła cztery lata szkolenia na psychoterapeutę w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie (prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • ukończyła szkoleniowo ? terapeutyczną sesję Terapii Simontonowskiej w Simontonowskim Instytucie Zdrowia w Gdańsku
 • ukończyła szkolenie I stopnia ?Racjonalna Terapia Zachowania? w Pracowni RTZ w Szczecinie
 • ukończyła Szkołę Mediacji z tytułem mediatora w Fundacji Impuls Szczecinie
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • pracuje pod systematyczną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej

dotychczas pełnione funkcje:

 • psycholog w Grupie Wsparcia dla chorych onkologicznie w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społecznego Stricte w Szczecinie;
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej i konsultacji psychologicznych w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społecznego Stricte, w Psychologicznym Centrum Terapii i Edukacji IUXTA oraz w Ośrodku Psychoterapii i Doradztwa Journey;
 • psycholog w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, w Poradni Żywienia Dojelitowego oraz w Poradni Psychologicznej ZHDD w Szczecinie;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii i kognitywistyki ze studentami na Uniwersytecie Szczecińskim;
 • prowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół licealnych w Szczecinie, Kołobrzegu, a także dla słuchaczy w Psychologicznym Centrum Terapii i Edukacji IUXTA
 • inne: odbycie praktyk w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; wolontariat w charakterze psychologa w Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie; wolontariat w charakterze psychologa ? asystenta w Domu Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? w Szczecinie

– doświadczenie własne: terapia indywidualna, trening interpersonalny, trening intrapersonalny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą przygotowującym się do certyfikacji, pracuję w nurcie integracyjnym i pozostaję otwarta na różne sposoby rozumienia człowieka. Spotykam się z ludźmi, którzy dostrzegają w swoim życiu trudności i chcą dokonać zmian ? mogą to być osoby z zaburzeniami lękowymi, depresją, nieskutecznie radzące sobie w sytuacjach stresowych, mające problemy w relacjach z innymi, nieakceptujące błędów i niedoskonałości, stale doświadczające poczucia winy, wstydu, złości, poczucia krzywdy czy bycia niedocenianym, przewlekle chorujące, mające dolegliwości fizyczne bez wyraźnej medycznej przyczyny, mierzące się ze stratą czy po prostu czujące się źle i chcące to zmienić.

W pracy szczególne znaczenie ma dla mnie rozwijanie i pogłębianie relacji terapeutycznej przy zachowaniu kodeksu etycznego i z uważnym dostrzeganiem wyznawanego przez osobę systemu wartości – tak, by łatwiej stworzyć warunki do wprowadzania zmian w życiu w oparciu o indywidualny potencjał człowieka. Często korzystam ze sposobu rozumienia pacjenta i jego zachowań proponowanego przez Terapię Schematów, chętnie wykorzystuję techniki relaksacyjne, pracę z dramatyzacją oraz odtwarzanie osobistej narracji życiowej w celu świadomego wprowadzania w niej zmian.

Pracuję zarówno w gabinecie, jak i online. Możliwe są spotkania w języku angielskim.