Skip to main content

mgr Oliwia Waśniewska

  • Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
  • Obecnie jestem w trakcie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów – program szkolenia posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz zgodny jest z wymogami definiującymi osobę prowadzącą psychoterapię w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
  • Doświadczenie zdobyłam na II Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym SPSZOZ Zdroje w Szczecinie na stażu klinicznym.
  •  Członkini Instytutu Analizy Grupowej
  •  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w celu zapewnienia pacjentom rzetelnej, jakościowej i odpowiedniej dla ich potrzeb psychoterapii.
  • Pracuję w oparciu o praktykę oraz ciągłym poszerzaniu wiedzy psychoanalitycznej.
  • Stosuję się do kodeksu etyki psychologa PTP.
  • Pracuję z osobami w depresji, z zaburzeniami osobowości, w sytuacjach kryzysowych takich jak choroba lub śmierć w rodzinie, utrata lub zmiana pracy, chorobach psychosomatycznych, trudnościach w relacjach z innymi, łatwości do wchodzenia w sytuacje konfliktowe.