mgr Alicja Widuch

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam wiele szkoleń i stale poszerzam swój warsztat pracy.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach specjalistycznych między innymi na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach.

Podczas psychoterapii wykorzystuję nie tylko techniki terapii poznawczo – behawioralnej, ale również techniki terapii Schematu, Mindfulness , Terapii Dialektyczno – Behawioralnej oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania, TRS.
Moja praca z klientem poddawana jest regularnym superwizjom.

prowadzę terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży ukierunkowaną m.in. na :

  • eliminowanie lub ograniczanie objawów przewlekłego stresu, lęku lub depresji;
  • poprawę funkcjonowania w kryzysie psychicznym, po stratach lub przebytej traumie;
  • poprawę jakości funkcjonowania interpersonalnego (w związkach partnerskich, w rodzinie, pracy, szkole oraz środowisku rówieśniczym/ towarzyskim);
  • obniżenie pobudzenia psychoruchowego oraz zwiększanie zdolności do koncentracji na zadaniach;
  • ograniczanie problemów psychosomatycznych tj. przewlekły ból, problemy ze snem;
  • odnalezienie satysfakcjonującego sposobu wyrażania emocji, swoich potrzeb i skuteczniejszego radzenia sobie w codziennych aktywnościach itd.

Zapraszam serdecznie do współpracy w budowaniu satysfakcjonującej przyszłości.